சங்கப் பெண் கவிதைகள்

Title சங்கப் பெண் கவிதைகள்
Caṅkap peṇ kavitaikaḷ
Author சக்தி ஜோதி
Publication Sandhya
Size 423p
Language TAMTAM
ISBN 9789387499225
Topics Indian poetry--Tamil--History and criticism
Women--Social conditions--India
India--Social history
T 809.1
JOTH 19
57057
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018