திருக்குறள்

Title திருக்குறள்
Thirukkural
Author திருவள்ளுவர் ; பரிமேலழகர் :புலவர் மி. காசுமான்
Publication
Size 454p
Language TAMTAM
ISBN
Topics Tirukkural
Indian poetry--Tamil--Classical
Moral philosophy
Philosophy--Indic--Tamil
T 171
KASU 20
56991
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018