Bewust en onbewust

Title Bewust en onbewust
het collectieve onbewuste, individuatie, anima, ziel en dood, integratie van bewust en onbewust
Author C. G. Jung
Publication Lemniscaat
Size 116p
Language DUT DUT
ISBN 9060694880
Topics Psychoanalytic system--Jung
Consciousness and personality
Notes Het zevental korte stukken van Jung dat hier is samengebracht, geeft een duidelijke beschrijving van kernpunten, begrippen en termen die voor Jungs psychologie typerend zijn. Jung gaat ervan uit dat de mens, behalve door zijn bewustzijn, ook in sterke mate beïnvloed wordt door onbewuste factoren die zich weer uiten in stemmingen, irrationele overtuigingen, enzovoort. De opgace het licht (van het bewustzijn) in deze duisternis (van het onbewuste) te brengen, kan ons voeren tot integratie van aanvankelijk onbewuste inhouden in ons leven. Jung wijst op mogelijkheden om deze strijd tot bewustmaking te volbrengen, zodat wij er als volledig mens, als totaliteit, uit te voorschijn komen.
D 150.1954
JUNG 2
53608
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018