Chakra werkboek

Title Chakra werkboek
het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei
Original title Wheels of life
Author Anodea Judith; vert.d. George Hulskramer
Publication Altamira-Becht
Size 376p
Language DUT DUT
ISBN 9069635038
Topics Chakras--Physiology
Notes De chakra's, de zeven energiecentra van de mens, zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter van het lichamelijk en geestelijk functioneren. In het Chakra-werkboek worden deze energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreven. Het boek geeft ons een samenhangend beeld van de informatie die ons vanuit de oosterse spirituele stelsel is overgeleverd. Deze kennis wordt aangevuld, gecorrigeerd of in een nieuw voor de westerse mens relevant daglicht geplaatst door recent wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Het resultaat hiervan is een caleidoscopisch beeld van de chakra's dat de lezer in staat stelt de chakra's in al hun facetten te leren kennen, zodat die er doelgericht mee kan werken. Om de gebruiker te helpen de theorie in praktijk te brengen wordt elk hoofdstuk door een serie oefeningen afgesloten.
D 615.852
JUDI 3
52364
Incoming
Incoming
© Auroville Library | 2014-2018