Middernachtskinderen

Title Middernachtskinderen
Original title Midnight's children
Author Salman Rushdie; vert.d. Max Schuchart
Publication Contact
Size 531p
Language DUT DUT
ISBN 902541270X
Topics India--History--Fiction
India--History--1947
English fiction--India--Translated into Dutch
English fiction--Historical--Translated into Dutch
Notes De hoofdpersoon in deze roman is Saleem Sinai, die klokslag middernacht op 15 augustus 1947 wordt geboren. Het is het moment dat India onafhankelijk wordt. Saleem meent dan ook dat hij een bepalende rol in het land gaat vervullen. Maar hij is niet de enige: er zijn op datzelfde moment duizend-en-één middernachtskinderen geboren. Allen beschikken zij over bovennatuurlijke eigenschappen. Saleem zelf is sterk telepathisch en staat met hen in verbinding. Als dit vermogen door een neusoperatie verloren gaat, blijkt zijn reukorgaan zo fijngevoelig dat hij zelfs de gevoelens van anderen kan ruiken. Zo wordt Saleem het raakpunt van twee sferen: enerzijds de nieuwe Indiase bovenlaag, die de macht uitoefent zoals de Engelsen dat deden, en anderzijds het 'oude' India, bevolkt door waarzeggers, bedelaars en fakirs. In deze twee sferen beschrijft Rushdie de eerste dertig turbulente jaren van India's geschiedenis als onafhankelijke staat, met de bloedige godsdiensttwisten, de afscheidingen en de staatsgrepen. Saleem staat er voortdurend met zijn grote neus bovenop.
D 833
RUSH 13
51799
Available
Available
© Auroville Library | 2014-2018