இடக்கை

Title இடக்கை
Itakkai
Author எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
Publication Desanthiri
Size 336p
Language TAM TAM
ISBN 9789387484023
Topics Indian fiction--Tamil--Historical
Justice--Political aspects
Notes நீதி மறுக்கபட்ட மனிதனின் துயரக்குரலே இடக்கை. இந்நாவல் நீதி கிடைக்காத மனிதனின் துயர வாழ்வினைப் பேசுகிறது. ஔரங்கசீப்பின் கடைசி நாட்களில் துவங்கி மத்திய இந்தியாவின் புனைவு வெளியில் சஞ்சரிக்கிறது இடக்கை.
T 893
RAMA 9
50891
Incoming
Incoming
© Auroville Library | 2014-2018